Β’ Λυκείου

(Η Β και η Γ Λυκείου θα ανανεωθούν μόλις ψηφιστεί το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Στην τάξη αυτή τα παιδιά έχουν πλέον επιλέξει προσανατολισμό. Ξεκινάει η διετής προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις.
 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών περιλαμβάνει τόσο ύλη της Β’ τάξης όσο και της Γ’ με σκοπό να καλυφθεί μεγάλο κομμάτι της ύλης της Γ’ Λυκείου στα βασικά μαθήματα ήδη από τη Β’ τάξη ώστε την επόμενη χρονιά η ύλη να τελειώσει τον Ιανουάριο.
 
Η Β΄ τάξη είναι μια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας καλύπτονται ακόμα,  τα τυχόν κενά των μαθητών και θέτουμε γερές βάσεις  έτσι ώστε αυτοί, να προχωρήσουν  στην επόμενη τάξη σίγουροι για τον εαυτό τους και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των εξετάσεων.
 
Στόχος και πάλι είναι να μάθουμε τους μαθητές μας να σκέφτονται και να διαβάζουν παραγωγικά και μεθοδικά. Κάτι που θα τους ακολουθήσει όχι μόνο στη Γ’ Λυκείου και στις εξετάσεις αλλά και στη μετέπειτα πορεία τους στο Πανεπιστήμιο.
Οι γονείς ενημερώνονται ανά δυο μήνες για την επίδοση των μαθητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γονείς ενημερώνονται καθημερινά.
 
Η επικοινωνία με τους γονείς αποτελεί για εμάς κομβικό σημείο για τη σωστή συνεργασία, αλλά και την πρόοδο του μαθητή.  Σε περίπτωση που οι γονείς απουσιάζουν την ημέρα της τακτικής ενημέρωσης, κανονίζουμε μαζί τους ένα ραντεβού με τους καθηγητές σε διάλειμμα. Εξυπακούεται ότι οι γονείς μπορούν να έρθουν να ενημερωθούν και χωρίς ραντεβού, βάσει του προγράμματος του παιδιού, σε κάποιο διάλειμμα.