Φροντιστήριο

Β΄ Λυκείου

Στην τάξη αυτή τα παιδιά έχουν πλέον επιλέξει προσανατολισμό. Ξεκινάει η διετής προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών περιλαμβάνει τόσο ύλη της Β’ τάξης όσο και της Γ’ με σκοπό να καλυφθεί μεγάλο κομμάτι της ύλης της Γ’ Λυκείου στα βασικά μαθήματα ήδη από τη Β’ τάξη ώστε την επόμενη χρονιά η ύλη να τελειώσει τον Ιανουάριο.

(Η Β και η Γ Λυκείου θα ανανεωθούν μόλις ψηφιστεί το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

Ο Στόχος μας

Η Β΄ τάξη είναι μια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας καλύπτονται ακόμα,  τα τυχόν κενά των μαθητών και θέτουμε γερές βάσεις  έτσι ώστε αυτοί, να προχωρήσουν  στην επόμενη τάξη σίγουροι για τον εαυτό τους και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Έναρξη θερινών
17/06/2024