Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Πρόκειται για τη στιγμή της κρίσιμης απόφασης, που αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση του υποψηφίου. Τα Φροντιστήριά μας στέκονται στο πλευρό των μαθητών τους μέχρι την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, στηρίζοντάς τους με τη γνώση και την ενημέρωση στα δεδομένα της αγοράς εργασίας για τη σωστή συμπλήρωσή του.

Ασφαλώς έχει προηγηθεί σεμινάριο όπου αναλύονται η γενική λογική κατάρτισης ενός δελτίου, οι παράμετροι που λαμβάνονται υπ΄όψιν για την ιεράρχηση των Σχολών, τα πιθανά σφάλματα στη συμπλήρωση καθώς και μία σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο σπουδών των σχολών.