Νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις!

Μεταφέραμε το Φροντιστήριό μας της περιοχής των Καναρίων Ηλιούπολης (Ανδρέα Παπανδρέου 15) σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ακριβώς απέναντι, (Ανδρέα Παπανδρέου 2 και Κάτωνος 13) με σκοπό την παροχή καλύτερων συνθηκών και περιβάλλοντος.