Ηλεκτρονική αποστολή αξιολόγησης καθηγητών

Από τις 5/3 έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική αποστολή της αξιολόγησης των μαθητών από τους καθηγητές για τους μήνες : Ιανουάριος – Φεβρουάριος. Σύντομα θα ολοκληρωθεί η αποστολή. Όσοι γονείς δεν έχετε email μπορείτε να παραλάβετε την αξιολόγηση από τη γραμματεία.