Φροντιστήριο

Γυμνάσιο

Κάθε χρόνο διαμορφώνουμε ειδικά τμήματα για μαθητές Γυμνασίου με σκοπό να προλάβουμε τη δημιουργία κενών στην ύλη, με τη σωστή μέθοδο παράδοσης και εμπέδωσης αυτής.

Προσπαθούμε πάντα να κρατάμε το προβάδισμα της ύλης σε σχέση με το σχολείο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα βασικά μαθήματα, δηλαδή, στην Έκθεση, στα Αρχαία, στα Μαθηματικά και στη Φυσική. Επίσης όταν υπάρξει ανάγκη ενισχύουμε τους μαθητές στην Ιστορία και στα Κείμενα.

Στόχος, είναι να μάθουμε τους μαθητές μας να σκέφτονται και να διαβάζουν παραγωγικά και μεθοδικά. Να μάθουν να αυτενεργούν και να αντιμετωπίζουν κάθε είδος άσκησης. Κάτι που θα τους διευκολύνει, όχι μόνο σε αυτή τη βαθμίδα, αλλά και στην επόμενη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες

Μέθοδοι ενημέρωσης

Στη Γ’ Γυμνασίου επικεντρωνόμαστε εκτός από τα παραπάνω, και στην προετοιμασία του παιδιού για την επόμενη σχολική βαθμίδα, το Λύκειο.

Οι γονείς ενημερώνονται ανά δυο μήνες για την επίδοση των μαθητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γονείς ενημερώνονται καθημερινά. Η επικοινωνία με τους γονείς αποτελεί για εμάς κομβικό σημείο για τη σωστή συνεργασία, αλλά και την πρόοδο του μαθητή. Σε περίπτωση που οι γονείς απουσιάζουν την ημέρα της τακτικής ενημέρωσης, κανονίζουμε μαζί τους ένα ραντεβού με τους καθηγητές σε διάλειμμα.

Έναρξη θερινών
17/06/2024