Γ’ Λυκείου


(Η Β´ και η Γ´ Λυκείου θα ανανεωθούν μόλις ψηφιστεί το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

Η καθοριστική αυτή χρονιά έχει την ιδιαιτερότητα ότι ξεκινάει στο τέλος Ιουνίου και όχι τον Σεπτέμβριο, και αποτελείται από δύο ειδών τμήματα. Αυτά των οποίων οι μαθητές ξεκίνησαν την προετοιμασία από τη Β’ Λυκείου, οπότε συνεχίζουν την ύλη από εκεί που σταμάτησαν, και αυτά των οποίων οι μαθητές ξεκινούν τον Ιούνιο.
Τόσο στα μεν όσο και στα δε η προετοιμασία είναι εντατική. Η διαφορά όμως είναι ότι η ύλη στα τμήματα που ξεκίνησαν την προετοιμασία στη Γ΄τελειώνει τέλος Φεβρουαρίου. Η ύλη στο Φροντιστήριό μας καλύπτεται διεξοδικά και λεπτομερώς από την αρχή και δεν αφήνουμε τίποτα για το τέλος, παρά μόνο την επανάληψη.
Οι γονείς ενημερώνονται κάθε δυο μήνες, μέσω μεγάλων και οργανωμένων ενημερώσεων οι οποίες γίνονται με σκοπό τη συνεργασία και την επικοινωνία των γονέων με το φροντιστήριο. Θεωρούμε κομβικό σημείο τη συνεργασία μας με τους γονείς, η οποία πετυχαίνεται με τις συχνές συναντήσεις μαζί τους. Αν οι γονείς δεν καταφέρουν να έρθουν στις προγραμματισμένες ενημερώσεις, κλείνουμε ένα ραντεβού σε διάλειμμα ώστε να μιλήσουν με τους καθηγητές.  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι γονείς ζητούν καθημερινή ενημέρωση για την πορεία του παιδιού, η οποία γίνεται είτε με γραπτό μήνυμα στο κινητό, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά.
Όταν βγουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν μηχανογραφικό. (Μόλις ψηφιστεί το νέο σύστημα θα παρουσιάσουμε τις αλλαγές του)
Η συμπλήρωση μηχανογραφικού αποτελείται από δυο επιμέρους διαδικασίες. Το σεμινάριο με εισηγητή τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη και την εξατομικευμένη συνάντηση με κάθε παιδί ξεχωριστά των υπεύθυνων του Φροντιστηρίου. Η ηλεκτρονική κατάθεση γίνεται στο Φροντιστήριο.