Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ και υποτροφίες

Τα Φροντιστήρια Κεφαλά συμμετέχουν κάθε χρόνο τόσο στα επαναληπτικά όσο και στα tests προσομοίωσης του ΟΕΦΕ. Φέτος τα διαγνωστικά – επαναληπτικά tests θα διεξαχθούν 9/9 και 10/9 και θα δοθούν υποτροφίες βάσει των βαθμολογιών των μαθητών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του ΟΕΦΕ : www.oefe.gr