Έναρξη θερινών 22/6/2015

images

 

 

 

 

Εναρξη θερινών στις 22/6 για τη Β´ και τη  Γ´ λυκείου

Διαρκεια: 6 εβδομάδες (5 εβδομάδες μέχρι 24/7 και 1 εβδομάδα

στο τέλος Αυγούστου)

Ομοιογενή τμήματα όλων των προσανατολισμών

Τμήματα:

  • Ανθρωπιστικών σπουδών
  • Θετικών σπουδών*
  1. Επιστημών Υγείας και Ζωής
  2. Θετικών επιστημών
  • Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

*Οι υποψήφιοι των θετικών σπουδών προετοιμάζονται ξεχωριστά,

ανάλογα με το πεδίο το οποίο επιθυμούν να επιλέξουν. (Θετικές ή

επιστήμες υγείας)