Έναρξη θερινής περιόδου

Η έναρξη των θερινών μαθημάτων για τη Β´ και τη Γ´ λυκείου θα γίνει την Τετάρτη 3/6/2020.
Ζητήστε πληροφορίες στις γραμματείες μας.

Διάρκεια:

Β´λυκειου: 4 εβδομάδες

Γ´ λυκειου: 7 εβδομάδες