Βάσεις

Οι βάσεις που θα δείτε σ’αυτή την ενότητα περιλαμβάνουν την κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία όπως ήταν την ημέρα ανακοίνωσης των βάσεων.

Γενικά

Οι διάφορες κατηγορίες Υποψηφίων

Γενικό Λύκειο

Κατηγορία 90%

Γενικό Λύκειο

Κατηγορία 10%

Γενικό Λύκειο

Εσπερινό

ΕΠΑ.Λ.

Ημερίσιο

ΕΠΑ.Λ.

Κατηγορία 10%

ΕΠΑ.Λ.

Εσπερινό