Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός μορίων υποψηφίου

Ο Υπολογισμός των μορίων για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι.

Πληροφορίες

Πόσα μόρια δίνει κάθε μονάδα;

Δείτε πόσα μόρια δίνει μία μονάδα σε κάθε μάθημα

Πληροφορίες

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας

Δίνουν μεγαλύτερη αξία στο βαθμό μαθημάτων που είναι δύσκολα

Πληροφορίες

Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων

Και πρακτικών δοκιμασιών

Πληροφορίες