19/3/2017 στις 12:00, οργανώνουμε ειδικά για τους μαθητές μας της Γ´ Λυκείου συνεδρία με ειδική παιδοψυχολόγο, με σκοπό να τους βοηθήσει να καταπολεμήσουν το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Επιτυχόντες 2023