Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται με την καταβολή των 5€ σε όλα τα παραρτήματα των Φροντιστηρίων Κεφαλά.

Την ημέρα της διοργάνωσης στην αφετηρία 1 ώρα πριν την έναρξη.

Έναρξη θερινών
17/06/2024