Παροχές

 • Ομοιογενή τμήματα ανά επίπεδο
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Ειδικού τύπου μαθήματα για τους αδύναμους μαθητές
 • Στις εγκαταστάσεις μας στην Αργυρούπολη Μελέτη Δημοτικού
 • Βοήθεια επιλογής του 4ου ή/και του 5ου  μαθήματος που θα εξεταστεί στις πανελλήνιες

Στη Β Λυκείου γίνεται διεξοδική παρουσίαση των μαθημάτων τα οποία προτείνονται από το εξεταστικό σύστημα και ανάμεσα στα οποία επιλέγει ο μαθητής το μάθημα (ή τα μαθήματα)  για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.  Αναφέρονται διεξοδικά: οι δυσκολίες του μαθήματος τα πλεονεκτήματα επιλογής του οι δυνατότητες επιλογής σχολών μέσω κάθε μαθήματος.

 • έμπειρο εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό αποτελούμενο από 82 σταθερούς συνεργάτες μας:

Όσοι μας γνωρίζουν ξέρουν ότι οι συνεργάτες μας είναι κατ’ επάγγελμα καθηγητές των Φροντιστηρίων Κεφαλά έχοντας μαζί μας μια σταθερή συνεργασία πολλών ετών.

 • οργάνωση και μεθοδολογία βασιζόμενες στην πολυετή πείρα μας
 • σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ελκυστικές για τον μαθητή

Η ποιότητα του μαθήματος είναι φυσικά εγγυημένη, φροντίζουμε όμως επικουρικά να στηρίζουμε το μάθημα με όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Χρησιμοποιήσαμε επί σειρά ετών τον video-projector σαν βοήθεια. Περάσαμε πλέον στη χρήση του διαδραστικού πίνακα.

 • 90 τίτλους βιβλίων – πολύτιμων εργαλείων επιτυχίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (δωρεάν παροχή)
 • πλήθος εκτάκτων ωρών, όπου αυτές απαιτούνται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση
 • ιδιαίτερα μαθήματα σε αδυνάτους μαθητές
 • Σεμιναριακού τύπου μαθήματα με σκοπό την διαχείριση του χρόνου και του άγχους, αλλά και τη σωστή χρήση μεθοδολογιών ανάλογα με τις λέξεις κλειδιά.
 • “Διαβάζουμε μαζί” Σε προκαθορισμένες ώρες τα παιδιά έρχονται στο Φροντιστήριο για να διαβάσουν με τον καθηγητή τους , έτσι ώστε να μάθουν τον σωστό τρόπο παραγωγικού διαβάσματος. Το σωστό διάβασμα είναι το κλειδί της επιτυχίας για αυτό και εμείς εστιάζουμε στο να μάθουν τα παιδιά μας πως γπραγματοποιείται. Τον Νοέμβριο περίπου της Α’ και της Β’ Λυκείου οργανώνουμε αντίστοιχο σεμινάριο με εισηγητή τον σύμβουλο σπουδών Στράτο Στρατηγάκη.
 • 28 προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα ανά έτος και συνεχή απροειδοποίητα tests

28 τρίωρα διαγωνίσματα είναι προγραμματισμένα ανά έτος, σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και σε κάθε τάξη.

Συνθήκες διεξαγωγής διαγωνισμάτων:

Προκαθορισμένο πρόγραμμα που δίδεται στην αρχή του έτους
Προκαθορισμένη ύλη για κάθε διαγώνισμα
Αυστηρή επιτήρηση από σώμα μονίμων επιτηρητών
Διόρθωση από τους ίδιους τους διδάσκοντες καθηγητές

Εκτός όμως των επισήμων διαγωνισμάτων της Κυριακής, πλήθος διαγωνισμάτων σε εβδομαδιαία βάση είτε δεκάλεπτα είτε ωριαία.

 • 5 σύγχρονα διδακτήρια
 • 80 αίθουσες διδασκαλίας
 • 2 αμφιθέατρα
 • 4 αίθουσες προβολών
 • πολλαπλές ενημερώσεις γονέων σε τακτά χρονικά διαστήματα

Στα Εκπαιδευτήριά μας επισήμως η ενημέρωση γονέων γίνεται τρεις φορές τον χρόνο, αλλά και κάθε μήνα ηλεκρονικά ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό. Πρόκειται για συναντήσεις ουσιαστικής συνεργασίας Γονέων – Διδασκόντων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σε ότι αφορά:

 • Την εικόνα προόδου του μαθητού
 • Την προσωπικότητά του και τις ανάγκες του
 • Τις ιδιαίτερες αδυναμίες του και την κάλυψή τους.

Σε μηνιαία βάση το συμβούλιο των καθηγητών κάθε τάξης συνεδριάζει παρουσία της Διεύθυνσης για να συζητηθεί η πρόοδος των μαθητών και να αποφασισθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της επίδοσής τους.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του μαθητού, στον οποίο πρόσβαση έχουν μόνον η Διεύθυνση και οι γονείς.

Εκτός από τα παραπάνω, οι γονείς ενημερώνονται και σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τη Διεύθυνση καθώς και τηλεφωνικά, εάν δεν υπάρχει ανάγκη πρόσθετης συνάντησης.

 • συμπλήρωση μηχανογραφικού

Πρόκειται για τη στιγμή της κρίσιμης απόφασης, που αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση του υποψηφίου. Τα Φροντιστήριά μας στέκονται στο πλευρό των μαθητών τους μέχρι την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, στηρίζοντάς τους με τη γνώση και την ενημέρωση στα δεδομένα της αγοράς εργασίας για τη σωστή συμπλήρωσή του.

Ασφαλώς έχει προηγηθεί σεμινάριο όπου αναλύονται η γενική λογική κατάρτισης ενός δελτίου, οι παράμετροι που λαμβάνονται υπ΄όψιν για την ιεράρχηση των Σχολών, τα πιθανά σφάλματα στη συμπλήρωση καθώς και μία σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο σπουδών των σχολών.

Άλλωστε το cd μας, που διανέμουμε σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, περιλαμβάνει μέσα σε 6000 σελίδες οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.