Γ’ Λυκείου

Η καθοριστική αυτή χρονιά έχει την ιδιαιτερότητα οτι ξεκινάει στο τέλος Ιουνίου και όχι τον Σεπτέμβριο, και αποτελείται από δύο ειδών τμήματα. Αυτά των οποίων οι μαθητές ξεκίνησαν την προετοιμασία από τη Β’ Λυκείου, οπότε συνεχίζουν την ύλη από εκεί που σταμάτησαν, και αυτά των οποίων οι μαθητές ξεκινούν τον Ιούνιο.

Τόσο στα μεν όσο και στα δε η προετοιμασία είναι εντατική. Η διαφορά όμως είναι οτι η ύλη στα τμήματα που ξεκίνησαν την προετοιμασία στη Γ΄τελειώνει τέλος Φερουαρίου. Η ύλη στο Φροντιστήριό μας καλύπτεται διεξοδικά και λεπτομερώς από την αρχή και δεν αφήνουμε τίποτα για το τέλος, παραμόνο την επανάληψη.

Οι γονείς ενημερώνονται ηλεκτρονικά καθ’ολη τη διάρκεια της χρονιάς κάθε μήνα για την απόδοση του παιδιού. Η ηλεκτρονική ενημέρωση δεν αντικαθιστά την επικοινωνία και συνεργασία μας με τους γονείς δια ζώσης, είναι μια επιπρόσθετη τακτική  ενημέρωση ,  ώστε να καλύπτονται και οι γονείς οι οποίοι δουλεύουν πολλές ώρες και δεν έχουν τον χρόνο να έρχονται κάθε μήνα στο Φροντιστήριο.

Η συμπλήρωση μηχανογραφικού αποτελείται από δυο επιμέρους διαδικασίες. Το σεμινάριο με εισηγητή τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη και την εξατομικευμένη συνάντηση με κάθε παιδί ξεχωριστά των υπεύθυνων του Φροντιστηρίου. Η ηλεκτρονική κατάθεση γίνεται στο Φροντιστήριο.