Γυμνάσιο

Κάθε χρόνο διαμορφώνουμε ειδικά τμήματα για μαθητές Γυμνασίου με σκοπό  να προλάβουμε τη δημιουργία κενών στην ύλη, με τη σωστή μέθοδο παράδοσης και εμπέδωσης αυτής.   Προσπαθούμε  πάντα να κρατάμε το προβάδισμα της ύλης σε σχέση με το σχολείο.  Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα βασικά μαθήματα, δηλαδή, στην Έκθεση, στα Αρχαία, στα Μαθηματικά και από τη Β’ Γυμνασίου και στη Φυσική.

Οι γονείς ενημερώνονται ηλεκτρονικά καθ’ολη τη διάρκεια της χρονιάς κάθε μήνα για την απόδοση του παιδιού. Η ηλεκτρονική ενημέρωση δεν αντικαθιστά την επικοινωνία και συνεργασία μας με τους γονείς δια ζώσης, είναι μια επιπρόσθετη τακτική  ενημέρωση ,  ώστε να καλύπτονται και οι γονείς οι οποίοι δουλεύουν πολλές ώρες και δεν έχουν τον χρόνο να έρχονται κάθε μήνα στο Φροντιστήριο.

Στη Γ’ Γυμνασίου επικεντρωνόμαστε εκτός από τα παραπάνω  και στην προετοιμασία του παιδιού για την επόμενη σχολική βαθμίδα, το Λύκειο.