Β’ Λυκείου

Στην τάξη αυτή τα παιδιά έχουν πλέον επιλέξει προσανατολισμό. Ξεκινάει η διετής προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών περιλαμβάνει τόσο ύλη της Β’ τάξης όσο και της Γ’ με σκοπό να καλυφθεί μεγάλο κομμάτι της ύλης της Γ’ Λυκείου στα βασικά μαθήματα ήδη από τη Β’ τάξη ώστε την επόμενη χρονιά η ύλη να τελειώσει τον Ιανουάριο.

Η Β΄ τάξη είναι μια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας καλύπτονται τα τυχόν κενά των μαθητών και θέτουμε γερές βάσεις  έτσι ώστε αυτοί, να προχωρούν στην επόμενη τάξη σίγουροι για τον εαυτό τους και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Στόχος και πάλι είναι να μάθουμε τους μαθητές μας να σκέφτοναι και να διαβάζουν παραγωγικά και μεθοδικά. Κάτι που θα τους ακολουθήσει όχι μόνο στη Γ’ Λυκείου και στις εξετάσεις αλλά και στη μετέπειτα πορεία τους στο Πανεπιστήμιο.

Οι γονείς ενημερώνονται ηλεκτρονικά καθ’ολη τη διάρκεια της χρονιάς κάθε μήνα για την απόδοση του παιδιού. Η ηλεκτρονική ενημέρωση δεν αντικαθιστά την επικοινωνία και συνεργασία μας με τους γονείς δια ζώσης, είναι μια επιπρόσθετη τακτική  ενημέρωση ,  ώστε να καλύπτονται και οι γονείς οι οποίοι δουλεύουν πολλές ώρες και δεν έχουν τον χρόνο να έρχονται κάθε μήνα στο Φροντιστήριο.