Α’ Λυκείου

Η τάξη αυτή είναι μια πολύ σημαντική και ουσιαστική τάξη γιατί αποτελεί την πρώτη επαφή του παιδιού με δυσκολότερες έννοιες ενώ παράλληλα έχει και πιο απαιτητικό πρόγραμμα.

Η Α’ Λυκείου εχει μαθήματα γενικής παιδείας αλλά στο τέλος αυτής της χρονιάς το παιδί καλείται να αποφασίσει τον προσανατολισμό που θα επιλέξει. Η επιλογή που πρέπει να κάνει είναι μεταξύ δυο προσανατολισμών, των Ανθρωπιστικών και των Θετικών επιστημών.

Για να βοηθήσουμε το παιδί να επιλέξει παρέχουμε το Career Gate Test, το οποίο είναι ένα τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στη συνέχεια συζητούμε τα αποτελέσματα και του εξηγούμε τις λεπτομέρειες και των δυο προσανατολισμών και ποιές επιλογές θα έχει στη Γ’ Λυκείου.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω στο τέλος αυτής της χρονιάς τα παιδιά παρακολουθούν Σεμινάριο με τίτλο «Το εξεταστικό σύστημα και πως θα επιλέξω προσανατολισμό» από τον εξειδικευμένο Σύμβουλο Σπουδών Στράτο Στρατηγάκη.

Οι γονείς ενημερώνονται ηλεκτρονικά καθ’ολη τη διάρκεια της χρονιάς κάθε μήνα για την απόδοση του παιδιού. Η ηλεκτρονική ενημέρωση δεν αντικαθιστά την επικοινωνία και συνεργασία μας με τους γονείς δια ζώσης, είναι μια επιπρόσθετη τακτική  ενημέρωση ,  ώστε να καλύπτονται και οι γονείς οι οποίοι δουλεύουν πολλές ώρες και δεν έχουν τον χρόνο να έρχονται κάθε μήνα στο Φροντιστήριο.