Φροντιστηριακός Οργανισμός Κεφαλά

Πριν 42 χρόνια, στην Κερασούντος, στον Υμηττό, ξεκινήσαμε τη δουλειά αυτή που είναι για εμάς έργο ζωής, με πενιχρά μέσα αλλά με θέληση ισχυρή και το πάθος να προσφέρουμε για την πρόοδο των νέων με συνέπειαεντιμότητα και αφοσίωση.

Με 98% επιτυχία στις πανελλήνιες

Αποδεικνύουμε την αξία μας, εδώ και 42 χρόνια, με συνέπεια, εντιμότητα και αφοσίωση!

all courses